Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Geestelijke Gezondheidszorg - Rehabilitatie
Handboek integrale rehabilitatiebenadering
Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen
Jean Pierre Wilken    Dirk den Hollander
ISBN: 9789088503214
432 pagina's
Gebonden
2e druk, 2016
Prijs: € 44.90

Bestel aantal:

 

De integrale rehabilitatiebenadering onderscheidt zich doordat gedurende meer dan 20 jaar voortdurend inzichten uit praktijk en wetenschap met elkaar geïntegreerd werden. Het eerste handboek verscheen in 1999. Na talloze herdrukken is dit de volledig herziene en geactualiseerde uitgave.

In Handboek integrale rehabilitatiebenadering wordt ingegaan op de geschiedenis en uitgangspunten van psychosociale rehabilitatie. Psychosociale rehabilitatie is een beweging om mensen op een humane wijze te bejegenen en hen een volwaardige plaats in de samenleving te geven. Het is daarnaast een praktische werkwijze om cliënten te ondersteunen in hun dagelijks leven, bij herstel en ontwikkeling. Handboek integrale rehabilitatiebenadering gaat uitgebreid in op de methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). Deze methodiek is gebaseerd op de principes van presentiegericht, herstelgericht en krachtgericht werken.

Psychosociale rehabilitatie, een integrale benadering beschrijft tal van toepassingen van de methodiek: het bieden ondersteuning aan individuele cliënten, het werken met sociale netwerken en maatschappelijke steunsystemen. Handboek integrale rehabilitatiebenadering bevat hoofdstukken over oplossingsgericht werken, systeemgericht werken en motiverende gespreksvoering. Werkwijzen worden beschreven bij mensen met autisme, bij jongeren met een licht verstandelijke beperking en bij ouderen. Tevens wordt ingegaan op de voorwaarden die nodig zijn om herstelondersteunend te werken.

Handboek integrale rehabilitatiebenadering is geschikt voor hulpverleners die werken in de geestelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke opvang. Daarbij gaat het zowel om werkers in voorzieningen voor kortdurende als voor langdurende zorg, voor professionals die werken in een klinische setting of een ambulante setting. Het is ook bedoeld voor werkers in opvangcentra, activiteitencentra, ambulante woonbegeleiding, ACT en FACT-teams.

Van dezelfde auteurs is recentelijk ook verschenen:
Kleine gids SRHPrijs: € 44.90
Bestel aantal:
Handboek integrale rehabilitatiebenadering


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
E-mail de auteur
Meer over deze auteur(s):
Jean Pierre Wilken
Dirk den Hollander
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.